Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej Zdrówko Legionowo
ul. Jagiellońska 10
05-120 Legionowo
tel. 22 766 77 88
e-mail: biuro@zdrowkolegionowo.org