O nas

Restauracja ,, Zdrówko ” została utworzona przez Fundację Emanio Arcus istniejącą od 2012 r. i działającą na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciw im wykluczeniu społecznemu . Projekty, które realizuje FUNDACJA  np. organizacja KONFERENCJI W KARLSKRONIE (Szwecja) mają  na  celu  uaktywnianie osób niepełnosprawnych oraz integrowanie ich z pełnosprawnym społeczeństwem.

Dzięki pracy staraniom i dążeniu do wytyczonych celów fundacja otworzyła Zakład Aktywności Zawodowej ,, Zdrówko Legionowo ” .  Atmosfera panująca w restauracji jest miła i serdeczna tak że każdy z przyjemnością przychodzi do swojej pracy. Wnętrze jest  kolorowe i przytulne, zapraszające do dłuższego pobytu z czego ogromnie się cieszymy.